Mykolife

Tradicionalna medicina Dalekog Istoka – Kine, Japana i Koreje koristi gljive više od 5000 godina. Od 1970. godine se na klinikama Japana koriste kao sastavni dio terapije pri liječenju malignih i drugih oboljenja.

Myko- life ljekovite gljive su proizvodi firme Hawlik, podliježu strogoj laboratorijskoj kontroli i kao takvi su zastupljeni u mnogim zemljama Evrope, posebno u Njemačkoj i Švicarskoj koje važe za zemlje sa visokim standardima u kontroli takvih proizvoda.

U našem asortimanu nudimo 10 vrsta gljiva u kapsulama:

 • REISHI
 • CORIOLUS
 • CORDICEPS
 • COPRINUS
 • AGARICUS
 • MAITAKE
 • HERICIUM
 • AURICULARIA
 • POLYPORUS
 • SHIITAKE

..koje su posebno djelotvorne kod:

 • Pada imuniteta izazvanog različitim stanjima i oboljenjima
 • Kod malignih oboljenja ( svih vrsta karcinoma )
 • Kao propratna terapija uz kemoterapiju i radioterapiju
 • Kao pomoćna terapija u liječenju mnogih hroničnih bolesti poput:
  • Ulceroznog kolitisa
  • Dijabetesa
  • Povišenog krvnog pritiska
  • Srčanih oboljenja
  • Pri borbi sa Heliko bakterijo
  • Različitih autoimunih oboljenja

Vrstu i način primjene odgovarajuće treapije ljekovitim gljivama, preporučujemo u suradnji sa stručnjacima iz Njemačke i Švicarske.

Više informacija potražite na www.mykolife.ba.